Британските Вирджински острови (BVI) приемат изисквания за икономическо вещество


Британските Вирджински острови (BVI) приемат изисквания за икономическо вещество, приложими от 1 януари 2019 г. (с шестмесечен преходен период за съществуващи юридически лица), ако тя извършва някоя от следните „съответни дейности“:

  • банковия бизнес
  • застрахователна дейност
  • управление на фондове
  • финансов и лизингов бизнес
  • бизнес в централата
  • корабоплаването
  • стопанска дейност
  • бизнес с интелектуална собственост
  • дистрибуторски и сервизен център.

Ако икономическото вещество се провали, чуждестранното дружество на БВИ трябва да докаже, че то е местно (и облагано с данъци) в друга юрисдикция. Фирмите, регистрирани в BVI, се използват широко в Хонг Конг.