De Britse Maagdeneilanden (BVI) stellen economische substantie-eisen vast


De Britse Maagdeneilanden (BVI) stellen economische substantie-eisen vast die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019 (met een overgangsperiode van zes maanden voor bestaande juridische entiteiten) als zij een van de volgende "relevante activiteiten" uitvoert:

  • bankzaken
  • verzekeringsbedrijf
  • vermogensbeheer
  • financierings- en leaseactiviteiten
  • hoofdkantoor
  • expeditiebedrijf
  • bedrijf houden
  • intellectueel eigendom
  • distributie- en servicecentrumbedrijf.

Als de economische substantie faalt, moet de BVI-niet-ingezeten onderneming aantonen dat zij ingezeten (en belast) is in een ander rechtsgebied. Bedrijven die zijn geregistreerd in de BVI worden veel gebruikt in Hong Kong.