Príklad prípadu: zákonná požiadavka


Najčastejším prípadom využitia našich služieb je splnenie zákonnej požiadavky na konkrétnu právnu formu (táto veta sa mi zdá taká všeobecná, ale ak chceš vysvetlenie, čítaj ďalej).

Povedzme, že chcete začleniť alebo vytvoriť združenie. The legal requirement in your country for this type of company is to have 2 persons, but you are alone. You do not want to involve family member, or you are scared of potential problems in the future, or trusting someone newly met makes you feel uncomfortable. Whatever it is: the fact is that you are alone and you need a second person.

The simple and cheap solution for this is a Nominee Shareholder. The Nominee Shareholder is someone you can trust because you have hired him just for that. He will always follow you and side with you. You do not have to worry about fights or unanimity.

The same solution is available for Limited Partnership (LPs), Limited Liability Partnerships (LLP), Non-Profit Organization (NPO), etc.