Британските Вирджински острови (BVI) приема изисквания за икономическо съдържание


Британските Вирджински острови (BVI) приема изисквания за икономическо съдържание, приложими от 1 Януари 2019 (с шестмесечен преходен период за съществуващи юридически лица) ако извършва някоя от следните „съответни дейности“:

  • банков бизнес
  • застрахователен бизнес
  • бизнес за управление на фондове
  • финансов и лизингов бизнес
  • централен бизнес
  • корабен бизнес
  • холдинг бизнес
  • бизнес с интелектуална собственост
  • бизнес с дистрибуторски и сервизни центрове.

Ако икономическата субстанция се провали, дружеството нерезидент на BVI трябва да докаже, че е резидент (и облагани с данък) в друга юрисдикция. Компаниите, регистрирани в BVI, се използват широко в Хонконг.