Pokud jako holdingovou společnost používáte americkou společnost LLC: musíte podat hlášení FBAR


Pokud používáte svou americkou společnost LLC jako akcionář jiné společnosti mimo USA, a tato neamerická společnost má bankovní účet: musíte každý rok podat zprávu FBAR, pokud je tento podíl roven nebo vyšší než 50%. Pokuta za nepodání je 10 000 USD.

You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: contact us.