Če uporabljate US LLC kot holding: morate vložiti poročilo FBAR


Če uporabljate svoje podjetje LLC v ZDA kot delničar drugega podjetja, ki ni v ZDA, in to neameriško podjetje ima bančni račun: vsako leto morate vložiti poročilo FBAR, če je ta delež enak ali večji od 50%. Kazen za nevložitev je 10.000 USD.

You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: contact us.