Jos käytät US LLC:tä holdingyhtiönä: sinun on tehtävä FBAR-ilmoitus


Jos käytät US LLC:täsi toisen ei-yhdysvaltalaisen yrityksen osakkeenomistajana, ja tällä ei-yhdysvaltalaisella yrityksellä on pankkitili: sinun on tehtävä FBAR-raportti joka vuosi, jos omistusosuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 50%. Rangaistus hakemuksen jättämisestä on 10 000 dollaria.

Haluat ehkä muuttaa rakennettasi mahdollisimman pian välttääksesi mahdolliset rangaistukset: ota meihin yhteyttä.