Hvis du bruker en US LLC som holdingselskap: du må sende inn en FBAR-rapport


Hvis du bruker US LLC som aksjonær i et annet ikke-amerikansk selskap, og dette ikke-amerikanske selskapet har en bankkonto: du må sende inn en FBAR-rapport hvert år hvis aksjeposten er lik eller mer enn 50%. Straffen for ikke å arkivere er US $ 10,000.

Det kan være lurt å endre strukturen din så snart som mulig for å unngå mulig straff: Kontakt oss.