Holding şirketi olarak bir US LLC kullanıyorsanız: bir FBAR raporu sunmalısınız


US LLC'nizi ABD dışındaki başka bir şirketin hissedarı olarak kullanıyorsanız, ve ABD dışındaki bu şirketin bir banka hesabı var: Bu hissedarlığın eşit veya daha fazla olması durumunda her yıl bir FBAR raporu sunmanız gerekir. 50%. Dosyalamamanın cezası 10.000 ABD Dolarıdır.

You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: contact us.