De VS neemt de “Wet op de bedrijfstransparantie” die de openbaarmaking van de uiteindelijke eigendom vereisen


In een wereld waar transparantie altijd toeneemt: de VS heeft de “Wet op de bedrijfstransparantie” die de openbaarmaking vereisen van elke uiteindelijk gerechtigde die meer dan 25% controle.

De wet omvat de LLC's en statutaire trusts als rapporterende entiteiten.

Dit zal uiterlijk worden afgedwongen:: 1st januari 2023.

Het niet naleven van de rapportagevereisten van de wet kan leiden tot civielrechtelijke boetes tot $10,000, evenals gevangenisstraf in het geval van criminele niet-naleving.

Het is nu cruciaal om uw zaken en structuren vóór de deadline in orde te brengen. Neem contact met ons op om te weten wat dit voor u kan betekenen.

De wet is hieronder te downloaden::