Stany Zjednoczone przyjmują “Ustawa o przejrzystości korporacyjnej” żądanie ujawnienia Własności Rzeczywistej


W świecie, w którym przejrzystość stale rośnie: Stany Zjednoczone przyjęły “Ustawa o przejrzystości korporacyjnej” wymaganie ujawnienia jakiegokolwiek Beneficjenta Rzeczywistego posiadającego ponad 25% kontrola.

Ustawa obejmuje LLC i Statutory Trusts jako podmioty sprawozdawcze.

Zostanie to wprowadzone nie później niż: 1Styczeń 2023.

Niezastosowanie się do wymogów sprawozdawczych Ustawy może skutkować karami cywilnymi w wysokości do $10,000, a także karę więzienia w przypadku naruszenia przepisów karnych.

Teraz kluczowe jest zorganizowanie swoich spraw i struktur w zgodnej sprawie przed terminem. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak może to na Ciebie wpłynąć.

Ustawę można pobrać poniżej: